“หมออุ๋ย”นพ.นิยม สส.แพร่เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

121
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567นายแพทย์ นิยม วิวรรธนดิฐกุล  สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 2 นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ เวทีกลางงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ณ ลานข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่