“หมออุ๋ย”ประธานเปิดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่ยางตาล

234
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่เขต 2  เป็นประธาน เปิด โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่ยางตาล ประจำปี  2567

โดยมี นายพงษ์ภรณ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบลและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ยางตาล โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางตาล  และประชาชนชาวตำบลแม่ยางตาล  เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในการแข่งขันกีฬาตำบลครั้งนี้ นายธีรยุทธ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 ได้ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่