นายกเสรีฯลงพื้นที่ติดตามการขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อการเกษตร

70
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นายจำเริญ จินดาเสน รองนายกอบต.เวียงทอง และประธานสภาอบต.เวียงทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เกษตรกรที่ทำการขุดเจาะขุดบ่อน้ำตื้น ณ โคกหนองนา นายไพรัช ปลอดโปร่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ความลึก 6 เมตร และได้น้ำที่ 3 เมตร ซึ่งทีมงานป้องกันฯ อบต.เวียงทอง ได้ให้คำแนะนำ และคอยช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือให้เกษตรกรยืมใช้ในการขุดเจาะจนพบน้ำได้สำเร็จ