(มีคลิป)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ สุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ

61
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 ก.พ.67 เวลา 16.45 น.ที่ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาประธานเปิดงาน“เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ” สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  โดยเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่เป็นจุดเด่นของชุมชน เช่น ชมการแสดงฟ้อนต้อนรับ ชุด “ฟ้อนปูจาขุนลั้วะอ้ายก้อม” ถ่ายภาพจุดเช็คอิน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ  เข้ากราบสักการะหลวงพ่อช่อแฮ พระประธานในอุโบสถ กราบนมัสการพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ห่มผ้าพระธาตุ ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ

เวลา 18.00 น.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เยี่ยมชม “กาดก้อม” ข่วงวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชุมชน  ตลาดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมขอชุมชน ผลิตภัณฑ์ความเชื่อ สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ผักและผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ มะพร้าวเผา ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน ชมสาธิตการทำตุงไชยประจำวันเกิด การทำสวยดอกไม้ (กรวยใบตอง) การฝั้นเทียนบูชาดวงชะตา   ชมสาธิตผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ก๋วยสลาก ผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนสืบสานงานประเพณี ตานก๋วยสลาก ชมการสาธิตแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแม่ครูกาญจนา ทองคำ   (แชมพูสมุนไพร/ ลูกประคบสมุนไพร/ น้ำดื่มสมุนไพรบำรุงสุขภาพ/ ยาต้มสมุนไพร   เพื่อสุขภาพ/ทดลองแช่เท้าสมุนไพร ชมการสาธิตปักผ้าด้นมือ โดย กลุ่มต้นแบบผ้าด้นมือคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ 5 แหล่ง   ผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมผ้าด้นมือ

และพิธีเปิดงาน“เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ” สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “รำพึงโกศัย” โดย โรงเรียนเมืองแพร่ จากนั้นนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเกษร ปลาลาศ รองประธานชุมชนยลวิถี วัดพระธาตุช่อแฮ กล่าวรายงานว่าชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ที่แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีวัดพระธาตุช่อแฮ และองค์พระธาตุช่อแฮ หลวงพ่อช่อแฮเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี    ในส่วนของการขับเคลื่อนชุมชน ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณี แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่พัก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรด้วยดีเสมอมา และเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญของชุมชน คือได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับประเทศของกระทรวงวัฒนธรรม ถือว่าเป็นกำลังใจที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันทุ่มเท เสียสละ ผลักดันให้เกิดวันนี้ ขึ้นมาได้ ปัจจุบันชุมชน  วัดพระธาตุช่อแฮเป็นที่รู้จัก และเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดแพร่

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานว่า ดีใจที่ได้มาเป็นประธานเปิดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10ชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับประเทศ ในปี 2566  ตามนโยบายการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างงาน สร้างรายได้ เศรษฐกิจเดิน สังคมดี ประเทศไทยโดดเด่น  ผ่านการพัฒนา ต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชน ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยความเข้มแข็งของชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ ดังกล่าว โดยมีหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนชุมชน

ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ ผู้นำชุมชน พี่น้องชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีหลากหลายและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ นำมา     ซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานได้กลับภูมิลำเนา ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ได้ดูแลพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา หลังจากกล่าวเปิดงานจบมีการชักรอกตุงไชยทำพิธีเปิด จากนั้นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ร่วมรับประทานอาหารเย็นขันโตกอาหารพื้นถิ่น ชมการแสดงศิลปวัฒธรรม   ชุดที่ 1 ฟ้อนกลองอืดเมืองแป้ โดย กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ   ชุดที่ 2 วิถีช่อแฮเภรีปูจา โดย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาเมียงแป้ โรงเรียนเมืองแพร่  ชุดที่ 3 กราบบารมีพระโกศัยเจติยารักษ์ โดย กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ  ชุดที่ 4 รำวงมนต์เมืองแพร่ โดย กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ  การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง บรรเลงขับกล่อมตลอดงาน โดย กลุ่มผู้สูงอายุ 

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีสืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์แบบโบราณล้านนา โดย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)ยลเมืองแพร่ 360 องศา ไหว้สาป๋าระมีพระธาตุดอยเล็งวัดพระธาตุอินทร์แขวน