เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

55
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2567 และร่วมกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี  ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวนทั้งสิ้น 71 ราย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่