รร.เมืองแพร่จัดทำโครงการ”รถคันละบาท”รถหกล้อ1คันวันละ1บาท เพื่อซื้อรถหกล้อรับ-ส่งนักเรียนและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

425
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว ผอ.โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ แจ้งว่า โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลองล้านนา เพื่อให้นักเรียนได้รักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และร่วมสืบสานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการแสดงชุด วิถีช่อแฮเภรีปูจา เป็นการแสดงกลองล้าน ประกอบด้วย กลองปูจา กลองไชยมงคล กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง ที่เล่าถึงวิถีการตีกลองในงานบุญของวัฒนธรรมช่อแฮ  โดยที่นายมงคล หาญเจริญทรัพย์ เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งได้นำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลมากกมาย เช่น ชนะเลิศการแข่งขันตีกลองปูจา ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองแพร่/ ชนะเลิศการประกวดตีกลองปูจา ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต เทศบาลเมืองแพร่เป็นต้น ตลอดจนเป็นจิตอาสานำไปแสดงในงานต่างๆใน จ.แพร่ และในบางครั้งก็ได้นำชุดการแสดงเภรีสะบัดชัย การตีกลองปูจา ไปแสดงต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาไปตีกลองปูจาในวันโกน(ก่อนวันพระ)ให้กับวัดป่าแดง วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเป็นต้น