รร.เทพนารีสร้างชื่อกระหึ่ม!!!การแข่งขันทักษะวิชาการกวาดรางวัลสูงที่สุดในจ.แพร่ แข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ

895
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่  ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.67 ณ จังหวัดเชียงราย นั้น ทางโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพนารี สามารถแข่งขันทักษะวิชาการได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง ของโรงเรียนเอกชนภาคเหนือในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ โดยสามารถกวาดรางวัลในระดับต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ได้ 9 รายการ จาก 11 รายการของผลรวมทั้งจังหวัดแพร่ แสดงถึงคุณครู โรงเรียนเทพนารี สอนนักเรียนได้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี กล่าวว่า โรงเรียนเทพนารี มุ่งมั่นจัดการศึกษาคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองผู้ปกครองยุคศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมุ่งคุณภาพนักเรียนให้อยู่ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันและอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา