สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์ร่วมหลายองค์กรตั้งโรงทานบริการเด็กร่วมประกวดสวดมนต์หมู่

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ สถิติจังหวัด เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์พระพิฆนศเนื้อเงินยวงใหญ่ที่สุดในโลก  บริษัทไกรทองน้ำจิ้มหนองม่วงไข่  วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรผาสิงห์หมอพื้นบ้านเวียงโกศัย นางเมตตา อนุศาสนกุล นางนันทรัตน์  วิเศษไพฑูรย์ ดร.วัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี พร้อมคณะฯ

ร่วมออกโรงทานอาหารขนมและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการประกวดบรรยายธรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด ณ.วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการ