เทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2566

64
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนศรีชุม 1 ครัวเรือน ชุมชนศรีบุญเรือง 1 ครัวเรือน ชุมชนทุ่งต้อม 1 ครัวเรือน ชุมชนเหมืองหิตต้นธง 1 ครัวเรือน ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา 1 ครัวเรือน ชุมชนเหมืองแดง 2 ครัวเรือน ชุมชนเพชรรัตน์ 1 ครัวเรือน และชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ 2 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการเทศบาลเมืองแพร่ (กองทุนวันละบาท)