นายกอนุวัธ นายกอบจ.แพร่ เปิดประชุมประจำเดือน รพ.สต.จังหวัดแพร่ครั้งที่ 5/2566

99
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่