นายก อบต.แม่สิน นำสื่อมวลชนเที่ยวชม สวน”ส้มสีทองแม่สิน” อัตลักษณ์ ของคนพื้นถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

23
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมพงษ์ ปลาป๊อก นายกอบต.แม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคุณชุติมา นาคง เจ้าของไร่สานฝัน ต.บ้านตึกและคณะผู้บริหารอบต.บ้านสิน ประกอบด้วยพันจ่าเอกสุรชัย ภูขมัง  ปลัด อบต.แม่สิน นายเอนก หัวนา รองปลัด อบต.แม่สิน   นายเอกรัตน์ ธรรมชรีชา หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่สิน  นางสาวปัทมาภรณ์ สายสืบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว นายเจษฎา เยาวยอด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำสื่อมวลชนไปเที่ยวชมสวนส้มเขียวหวานของนายวินัย ประหยัด ซึ่งปลูกอยู่กลางหุบเขาจำนวน 40 ไร่

นายสมพงษ์ ปลาป๊อก เปิดเผยว่า อบต.แม่สินได้สนับสนุนการปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยคือส้มเขียวหวานบางมด 71.6 ไร่ส้มเขียวหวานฟรีมองต์ 9.50 ไร่ส้มเขียวหวานสีทอง 33,821.43 ไร่ ไม่ระบุพันธุ์ 292.03 ไร่

นายสมพงษ์ กล่าวว่าจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน จำนวน 38,378 ไร่ เป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นอำเภอเหนือสุด เขตติดต่ออำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยตำบลแม่สิน เป็นพื้นที่ราบ-ลาดเชิงเขา มีแม่น้ำยมลำห้วยแม่สินไหลผ่านตลอดปี จึงมีความเหมาะสมในการปลูก ส้มเขียวหวานสีทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัย  พร้อมให้คำแนะนำและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดตั้งกลุ่มให้เข้มแข็ง การดูแลการรักษาและลดต้นทุน การกำจัดศัตรูพืชและโรคต่าง ๆ และการตลาด โดยส้มเขียวหวานในตำบลแม่สิน มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น เนื่องจากมีบ่อน้ำร้อน 2 แห่ง ริมตลิ่งแม่น้ำยมทำให้ดินมีแร่กำมะถัน เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ส้มเขียวหวานสีทอง มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีรสหวานอมเปรี้ยว เมื่อสุกแล้วมีรสชาติหวานฉ่ำ  ประกอบกับช่วงอากาศหนาวเย็นมีอุณหภูมิ 14 – 20 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ผิวส้มเขียวหวานเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงาม

นายวินัย ประหยัด เจ้าของไร่ส้มกว่า 40 ไร่ กำลังเก็บผลผลิตมีรายได้จากการขายส้มเขียวหวานดีมาก ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยส้มขนาดเบอร์ 4 ถึงเบอร์ 0 เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 2-23 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีรายได้เพียงพอ และเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นในขนาดพื้นที่เท่ากัน คิดว่าส้มเขียวหวานมีรายได้มากกว่า

สำหรับฤดูการผลิตส้มเขียวหวานมี 3 รุ่น  ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 ประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 2.15 ตัน ปริมาณผลผลิต 50,879 ไร่  รุ่นที่ 2 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 1.40 ตัน ปริมาณผลผลิต 41,945 ไร่ และรุ่นที่ 3 ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 1.85 ตัน ปริมาณผลผลิต 17,358 ไร่ รวมผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 110,182 ตัน ส่วนด้านการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เชื่อมโยงการตลาดกระจายส้มแม่สินออกนอกแหล่งผลิตไปยังตลาดภาคอิสาน และจัดทำตลาดข้อตกลงการตลาดล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มแม่สินกับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่และผู้รับซื้อสำคัญนอกพื้นที่ด้วย รวมทั้งเกษตรกรจะจัดจำหน่ายที่จุดรับซื้อทั้งในพื้นที่ตำบลแม่สินและใน ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี  ให้ผู้บริโภคนำไปจำหน่ายที่ตลาดพ่อค้าปลีกต่างๆทั่วไทย ถ้าประชาชนสนใจสามารถเข้าไปชมและติดตาม ได้ที่เว็บไซต์ อบต แม่สินhttps://www.tambonmaesin.go.th/frontpage

บทความก่อนหน้านี้อบต. บ้านกวางประสานอบจ.แพร่ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลรื้อถอนบ้านทรุดตัวจากเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
บทความถัดไปโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ประชุมผู้ปกครอง “กิจกรรมสนทนาศิษย์ลูก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์