เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่

23
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองแพร่
บทความถัดไป(มีคลิป)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1,999,999 บาท
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์