(มีคลิป)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1,999,999 บาท

164
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดย ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน

โอกาสนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน เช่น ศาลจังหวัดแพร่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นายวิทยา  กันกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ดร.ปิ่นเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่กำนางณัฐธกา กันกา กำนันตำบลป่าแดง นายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ ฯลฯ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน1,999,999 บาท

ในการนี้ ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้มอบทุนบำรุงสถานศึกษา และบำรุงหน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 ทุน ดังนี้ 1.สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ/ 2.โรงเรียนเมืองแพร่/ 3.โรงเรียนวัดต้นไคร้/4.โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านหนองแขม/5.โรงเรียนบ้านพันเชิง  โรงเรียนบ้านใน /6.โรงเรียนบ้านนาจักร/7.โรงเรียนวัดกาญจนาราม /8.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ/9.โรงเรียนบ้านไร่หลวง/10. สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ/11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ/12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง /13.วงดุริยางค์โรงเรียนเมืองแพร่ /14.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ /15.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ป่าแดง

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่
บทความถัดไปอบต. บ้านกวางประสานอบจ.แพร่ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลรื้อถอนบ้านทรุดตัวจากเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์