ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (อย่างไม่เป็นทางการ)

295
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

“กรมการปกครอง แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (อย่างไม่เป็นทางการ) ในส่วนของ ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับ 1-5 ดังนี้

1.นายรัฐภูมิ ขันสลี ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดน่าน ได้คะแนนรวม 24,999 คะแนน

2.นายไชยภร แย้มปั้น ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย ได้คะแนนรวม 15,097 คะแนน

3.นายนเรศ รัศมีจันทร์ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ได้คะแนนรวม 14,232 คะแนน

4.นายยุทธศักดิ์ ยารังษี ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดพะเยา ได้คะแนนรวม 13,142 คะแนน

5.นายประสิทธิ์ บัวทอง ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดพิจิตร ได้คะแนนรวม 12,187 คะแนน

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)พบ“กบ”สุดเซ็กซี่มีรอยปานดำเหมือนใส่“กางเกงในจีสตริง”
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแพร่ร่วมใจ“ตักบาตรบนเมก”และรับฟังธรรมะทุกเช้าวันพุธ