ผลการแข่งเรือนาคตำบลเวียงทองปีนี้ศรัทธาวัดไชยามาตย์คว้าเจ้าฝีพายไปครองด้วยเงินรางวัล 11,000 บาท

733
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลที่ชนะการแข่งขันและกล่าวปิดงานประเพณีแข่งเรือนาคตำบลเวียงทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แก้วธรรมานุกูล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง กล่าวรายงานและร.ต.อ.อุดม ครอบครอง ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานแข่งขันเรือนาคในครั้งนี้

ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทองครั้งนี้ ได้มีการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ เรือนาค เรือเล็ก (เรืออิป๋อง) และมวยทะเล ซึ่งผลการแข่งขันเรือนาค ได้แก่ ศรัทธาวัดไชยามาตย์ (เพชรไชยา) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 11,000 บาท , ศรัทธาวัดเขื่อนคำลือ (พญาคำลือ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท , ศรัทธาวัดโพธิสุนทร (เพชรโพธิ์ทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท , ศรัทธาวัดน้ำบ่อ (เพชรศิลาทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท , ศรัทธาวัดผาสุก (พญาผาสุก) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5  เงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท และ ศรัทธาวัดทองเกศ (พญาลิ้นทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท

ผลการแข่งขันเรือเล็ก (เรืออิป๋อง) ได้แก่ หมู่ที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท , หมู่ที่ 8 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,200 บาท และ หมู่ที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 900 บาท ส่วนที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 600 บาท

ผลการแข่งขันมวยทะเล ได้แก่ หมู่ที่ 10 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท, หมู่ที่ 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 800 บาท และ หมู่ที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 600 บาท ส่วนที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 200 บาท ในการนี้ได้มี นายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ฝีพายด้วย ณ ท่าน้ำวัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

บทความก่อนหน้านี้(มีคลิป)นายกสมาคมกู้ภัยแพร่ฯ ยืนยัน “ศึกมวยรวมใจกู้ภัยแพร่เพื่อการกุศล” จัดแน่นอน
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์