เทศบาลตำบลช่อแฮ พร้อมใจกันขับเคลื่อนอพ.สธ.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

46
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.66 นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ พร้อมใจกันขับเคลื่อน อพ.สธ. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

เทศบาลตำบลช่อแฮ จึงจัดประชุมขึ้น พร้อมรับฟังคำชี้แนะจากพระครูสุจินต์รัตนาธิมุต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้งในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง