รร.เทพนารี ปลูกฝังประชาธิปไตยแก่นักเรียนจัดเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

36
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพนารี แจ้งแก่ผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566  นางสุกานดา  พันธุ์นิติพงศ์  ผอ.โรงเรียนเทพนารี ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพนารี จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเทพนารี

ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมประชาธิปไตย ปลูกฝังการเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

โดยอาสาที่จะเป็นผู้นำทางการพัฒนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน ให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจการเป็นที่ยอมรับและเสมอภาคทางความคิด และเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามระบบการเลือกตั้งทุกขั้นตอน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องๆนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งต่างก็มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ จึงเป็นการปลูกฝังเด็กๆให้มีความรักในระบบประชาธิปไตยต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“หมออุ๋ย”สส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลโรงพยาบาลสอง จากนั้นลุยเรื่องน้ำต่อ
บทความถัดไปนายกเสรีฯร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เครื่องมือทำมาหากิน