เทศบาลร้องกวาง ร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

27
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ วัดวังผาราง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลร้องกวาง มีการจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทนจาก 12 องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง ได้แก่ เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง เจ้าคณะตำบลร้องเข็ม ทุ่งศรี เจ้าอาวาสวัดผาราง อำเภอร้องกวาง สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งศรี โรงเรียนบ้านผาราง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง กำนันตำบลทุ่งศรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรี เพื่อร่วมดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเทศบาลตำบลร้องกวาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากวัด ชุมชน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ร่วมกิจกรรม

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 21)
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ