(มีคลิป) คณะอบจ.แพร่ องค์กรท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าขอพร รดน้ำดำหัว นายกอนุวัธ และคณะผู้บริหารอบจ.แพร่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

177
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2566 ณ.ลานวัฒนธรรม อบจ.แพร่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา (ส.จ.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกัน รดน้ำ ดำหัว และขอพรปีใหม่ กับนายอนุวัธ วงค์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ น.ส.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ และนายวุฒิพงศ์ กาซ้อง อดีตปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภา อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่

โดยมีนายพิภพ ฐานะวุฒิพงศ์ รองนายก อบจ.แพร่ นำบุคลากร สังกัด อบจ.แพร่ เข้ารดน้ำขอพร ปีใหม่ นายวิรุฬ  พรรณเทวี อดีต ผวจ.สุโขทัย ที่เคารพนับถือ นายก อบจ.แพร่ ได้นำรดน้ำ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีทุกปีในวันที่ 17 เม.ย .โดยมีผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

บทความก่อนหน้านี้อบต.นาจักรจัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลนาจักร
บทความถัดไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุช่อแฮให้ประชาชนได้สรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เจ้าของและบรรณาธิการ แพร่ข่าวออนไลน์