น.ส.สุธีรา นายกอบต.นาจักรลงพื้นที่สำรวจกัดเซาะที่ดินของชาวบ้าน

137
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร แจ้งว่าวันนี้วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมนายสุนนท์ จิตใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร รองปลัด กองช่าง นิติกร ร่วมกับ อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานจังหวัด อำเภอเมืองแพร่ ทางหลวงชนบทแพร่และแขวงการทางแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี น้ำออกจากสนามบินเข้าท่วมที่ดิน กัดเซาะที่ดินของชาวบ้านในบริเวณข้างเคียง