อบจ.แพร่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

25
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง