เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดแพร่

61
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางพัชมณ เกตุบำรุง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่