ทม.แพร่จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ประจำเดือนมิถุนายน

53
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับสภ.เมืองแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง

เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ขับขี่ ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ด้วยการชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การหยุดให้คนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลาย” ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร