แม่บ้านมหาดไทย จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

9
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ มอบให้ นางนงคราญ ปัญญาคม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ และคณะผู้ตรวจเยี่ยม, ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เด็กหญิงข้าวเพ็ชร สมประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ให้การต้อนรับและรายงานผลการเรียนของนักเรียน