อบต.เหมืองหม้อระดมทุกภาคส่วนพัฒนาฟื้นฟูกำจัดวัชพืชลำน้ำแม่แคม

164
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพรมมา คำแปน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนตำบลเหมืองหม้อ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  

และโครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในตำบลเหมืองหม้อ ณ บริเวณหน้าวัดสำเภา ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงานลงติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)