โรงเรียนเทพนารี ส่งทีมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือช่วยโรงเรียนอนุบาลแพร่

67
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพลูกเสือมายังโรงเรียนเทพนารี เพื่อจะทำการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตลอดหลักสูตร 40 คาบเรียน เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไปนั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่านมา นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี และ พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร  ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้ให้ความอนุเคราะห์ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือ ให้กับผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแพร่ ณ  โรงเรียนอนุบาลแพร่

นอกจากนั้น โรงเรียนเทพนารี ให้ความอนุเคราะห์มอบแผนปฏิบัติการสอนและฝึกกิจกรรมลูกเสือระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หลักสูตรลูกเสือสามัญ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับโรงเรียนอนุบาลแพร่ ด้วย