นายกสมคิดพร้อมคณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ร่องกาศ

56
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ โดย นายสมคิด   ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจติดตามการเรียนการสอนและการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ