นายกสำราญทำเก๋หลังประชุมสภาฯจัด”Big Cleaning Day”ภายใน อบต.น้ำชำ

436
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อบต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่  นายประสิทธิ์ ศรทรง ประธานสภา อบต.น้ำชำ เปิดการประชุมสภา อบต.น้ำชำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 โดยมี นายสำราญ กองโกย นายก อบต.น้ำชำ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต.น้ำชำ นายอภิมุข เวียงนาค ปลัด อบต.น้ำชำ นำข้าราชการ อบต.น้ำชำ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมาเวลา 14.30 น.บ่ายวันเดียวกัน คณะทั้งหมดได้ร่วมกัน ทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยร่วมกันทำความสะอาดภายใน อบต.น้ำชำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก อบต.น้ำชำ ซึ่งเป็นจุดเก็บของ จึงได้ร่วมกันดายหญ้า เก็บของ ให้สวยงามสะอาดตา เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ อบต.น้ำชำ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย