เทศบาลตำบลร้องกวางปลูกต้นไม้รอบอ่างเก็บน้ำหมู่1ร้องเข็มในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

34
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 1 ตำบลร้องเข็ม ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2565 บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ หมู่ 1 ร้องเข็ม เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565