เทศบาลเมืองแพร่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 เป็นวันสุดท้าย

382
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 เป็นวันสุดท้าย โดยมีนางพัชมณ เกตุบำรุง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น โดยมีประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่เดินทางมาลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เต็มจำนวน คือ 115 คน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) มีประชาชนมาลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เต็มจำนวนเช่นกัน คือ 400 คน โดยมีหลักเกณฑ์ของผู้รับบริการดังนี้

1. โรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่อยู่ ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน

2. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

3. โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก.

4. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

5. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี (อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด)

6. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 นี้