นายกเสรี นำผู้บริหาร-ผู้นำท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

136
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ส.อบต.เวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านตน ณ ฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่