เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ลงทะเบียนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่

111
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมีนายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางพัชมณ เกตุบำรุง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยมีประชาชนจากชุมชนหัวข่วง ชุมชนศรีชุม ชุมชนสวรรคนิเวศ ชุมชนสระบ่อแก้ว ชุมชนน้ำคือ ชุมชนเพชรรัตน์ ชุมชนเหมืองแดง และชุมชนชัยมงคล เดินทางมาลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เต็มจำนวนคือ 110 คน โดยมีหลักเกณฑ์ของผู้รับบริการ ดังนี้

1. โรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่อยู่ ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน

2. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

3. โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก.

4. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

5. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี (อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด)

6. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับประชาชนชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพงษ์สุนันท์ ชุมชนวัดหลวง ชุมชนเชตวัน ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนทุ่งต้อม ชุมชนเหมืองหิตต้นธง ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ชุมชนพระนอน และชุมชนพระร่วง สามารถไปลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวนจำกัด 400 คน และจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อครบเต็มจำนวน