อบต.ทุ่งน้าว!จับเป้าหมายถูกติวเข้มกลุ่มสตรีแม่บ้านอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยจากการใช้ก๊าชหุงต้ม

99
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวลภัสนันท์  พัชรภานนท์ชัย นายก อบต.ทุ่งน้าว มอบหมายให้ นายสุรเดช  ธรรมขันธ์ รองนายก อบต. ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG  หุงต้ม และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ อบต.ทุ่งน้าวขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เป็นอย่างยิ่ง