เทศบาลเมืองแพร่จัดห่มผ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่

103
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินโครงการห่มผ้าพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.09 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุ ตามโครงการห่มพระธาตุวัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่

โดยวันนี้เป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุแก่วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพงษ์สุนันท์ วัดเชตวัน และวัดร่องซ้อ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี ซึ่งผ้าห่มพระธาตุถือเป็นสื่อนำจิตใจของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่