เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมก ทุกวันพุธของสัปดาห์

65
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอยและพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก)

เพื่อร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ตระกร้าหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใส่ของทำบุญตักบาตร การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง รักษาอัตลักษณ์การแต่งกายของจังหวัดแพร่และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จากนั้นได้รับฟังธรรมเทศนาจากคณะพระสงฆ์วัดศรีบุญเรืองและวัดพระร่วงว่า “ให้ระวังด้านมืดและส่งเสริมด้านดี” หมายความว่าคนเรานั้นมีทั้งด้านดีและไม่ดี ควรพยายามควบคุมด้านมืดของจิตใจ และพยายามเอาด้านสว่างหรือด้านที่ดีงามของตัวเรามาใช้ให้มาก เมื่อเรารู้จักจัดสรรด้านมืดหรือด้านสว่างของจิตใจเราเป็นอย่างดี เราก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิต รู้จักช่วยเหลือ เสียสละ แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่