เทพนารีรับเกียรติบัตร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับดีมาก ปี 2564

35
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ มอบเกียรติบัตร สถานรับเลี้ยงเด็กเทพนารีเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับดีมาก ( 95.51 คะแนน ) ประจำปี 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมี นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่

สำหรับโครงการดังกล่าว ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลรับผิดชอบมีการบริหารจัดการ การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ทางด้าน นายสิทธิเดชฯ ผจก.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าฯแพร่ นายศิวัช  ฟูบินทร์  นายอำเภอสูงเม่น ที่แสดงความยินดีและให้กำลังใจในการจัดการศึกษา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบครอบคลุมทางการบริหารเด็กปฐมวัยจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแพร่  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เข้าประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ร.ร.เทพนารี จนได้รับรางวัลดังกล่าว.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่