2 ทีมนักการเมืองรุ่นใหม่ ภายใต้กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น คว้าชัยชนะเลือกตั้ง นายก อบต.

457
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ทั้ง 57 แห่ง ใน จ.แพร่ ผลออกมาแล้วนั้น ปรากฏว่า ที่เป็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น อ.สอง ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจ พัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลัก ” ประชาชนเป็นสำคัญ ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการศึกษา เสนอแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่

โดยยึดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพในกฎหมาย กติกา ไม่หาเสียงแบบทำลาย ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ไม่กระทำการผิดกฎหมายทุกประเภท และไม่หวังผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับ อบจ.ที่ผ่านมา ก็สามารถ นำชัยชนะให้กับ สจ.อรรถพล คำมีสว่าง เขต 3 อำเภอสอง ในการชนะสนามเลือกตั้ง และเป็น สจ.ที่มีอายุน้อยที่สุด ของจังหวัด

นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น อ.สอง ยังสามารถชนะการเลือกตั้ง ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ได้  โดยได้ว่าที่นายก อบต. อีกถึง 2 ตำบล คือ ต.บ้านหนุน อำเภอสอง คือ นายประกาศิต จิตมณี ได้คะแนนถึง 1,696 คะแนน นางสาวพรรณนิภา ถาปะนา ตำบลแดนชุมพล ได้คะแนนถึง 870 คะแนน มาเป็นอันดับ 1 และ ว่าที่ ส. อบต อีกหลายคนในพื้นที่อำเภอสอง ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน ” อีกหนึ่งทางเลือกของการพัฒนาท้องถิ่น “

นายประกาศิต จิตมณี หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม เผยว่า กลุ่มพลังใหม่ พัฒนาท้องถิ่น เป็นกลุ่มที่ คนรุ่นใหม่ หลายคนรวมตัวกัน ทำสิ่งสร้างสรรค์ ทำการเมืองในรูปแบบใหม่ๆ ยึดหลักประชาชนเป็นสำคัญ ในวิถีของประชาธิปไตย เคารพสถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกฎ กติกาของกลุ่มที่สำคัญคือ สมาชิกกลุ่ม จะต้องเคารพในกฎหมายเลือกตั้งทุกๆด้าน เช่น บุคคลใดที่ชนะการเลือกตั้งแล้ว จะไม่มีสิทธิ์มาช่วยสนับสนุน ผู้สมัครใดๆในทุกระดับได้อีก ถ้าหากจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น และที่สำคัญคือ ต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และร่วมใจกันทุกท้องถิ่นพื้นที่ ในการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พลังใหม่พัฒนาท้องถิ่นคือการทำงานการเมืองยุคใหม่ที่ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกขั้นตอน น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการทำงาน นายประกาศิต จิตมณี  กล่าวปิดท้าย.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่