เอกชัย วงศ์วรกุล นั่งประธานสภาวัฒนธรรมจ.แพร่วาระที่ 4 ปีที่ 15

126
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุดเดิม ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ในการนี้ นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมสังเกตการและมอบแนวการขับเคลื่อนดำเนินสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการประชุมมีมติเลือก นายเอกชัย วงศ์วรกุล เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ (ซึ่งเป็นวาระที่ 4 ปีที่ 15 ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒรธรรมจังหวัดแพร่ ของนายเอกชัยฯ)และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด จำนวน 51 คน ณ ห้องนคราแอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอจำนวน 8 อำเภอ , เครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดจำนวน 12 เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 60 คน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่