เทศบาลเมืองแพร่&ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวันมอบทุน

26
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาให้แก่เด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส และเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัย

โดยการมอบทุนดังกล่าวมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน ทุนการศึกษาตั้งแต่รายละ 4,580 บาท ถึงสูงสุดรายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 228,730 บาท โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน ทั้งสิ้น 24 ราย ณ ห้องประชุม ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น สู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่เรียนดี กิจกรรมเด่น แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 118 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 236,000 บาท โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 118 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่