จังหวัดแพร่เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

391
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ต.ค.64 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไปตรวจติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นวันแรกของจังหวัดแพร่ โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ตั้งแต่อายุ 12-18 ปี เป้าหมาย 27,130 คน ภายใน 2 เดือนคือฉีด 2 เข็ม ให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการลดความเสี่ยงของโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 12-15 ปี ครอบคลุม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจะอนุโลมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกิน 18 ปีด้วย

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 27,130 คน มีนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอฉีดวัคซีนจำนวน 22,612 คน คิดเป็นร้อยละ 83.35 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ประสงค์ขอฉีดวัคซีน จำนวน 4,518 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบที่ 1 จำนวน 9,960 โดส และทุกอำเภอในจังหวัดแพร่จะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2564 และได้ดำเนินการ Kick off ในวันนี้(5ต.ค.64) โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมในทุกสังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่, อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ,การศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่