เทศบาลช่อแฮทำMOU พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมฯ

116
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 16 ก.ย.64 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วย นายอดุลย์ ไหลทุ่งนายกเทศมนตรี ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ และคณะ ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา โดย นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา กับเทศบาล ต.ช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่งนายกเทศมนตรี ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ ที่จะบูรณาการในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ข้อ 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา งบประมาณ 100,000,000 บาท  กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งบประมาณ 100,000,000  บาท รายการ(ครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง) ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ วัดพระธาตุช่อแฮ งบประมาณ 10,000,000  บาท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะโอนทรัพย์สินให้ เทศบาลต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ข้อ 2.เทศบาลต.ช่อแฮ อ.เมืองพร่ จ.แพร่ ยินดีรับโอนทรัพย์สินตามรายการข้างต้นและจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา มิให้เกิดความเสียหายและสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ นายปัจพัฒน์ สิริกรพัฒนกุล สจ.อบจแพร่ ร่วมเดินทางไปด้วย

พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ลงนามยินยอมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ วัดพระธาตุช่อแฮ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และยินยอมให้หน่วยงานผู้ดำเนินโครงการเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮได้ ลงนาม ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งตามโครงการจะทำในปี งบประมาณ 2566-2569

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่