“นายกลี่”นำทีมเทศบาลตำบลป่าแมตปลูกป่าที่ห้วยผาคำ

127
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 15 ก.ย.64 ที่ อ่างห้วยผาคำ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหารฯ พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2564 ปลูกป่าเพื่อซับ ชะลอการไหลของน้ำอ่างห้วยผาคำ

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เผยว่า สำหรับการปลูกป่า ตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายหน้าดิน ชะลอการไหลของน้ำ ซับน้ำของอ่างห้วยผาคำ เพื่อไม่ให้อ่างห้วยผาคำตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้และลดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ในพื้นที่ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อีกด้วย “นายกลี่”นำทีมเทศบาล ต.ป่าแมต ปลูกป่าที่ห้วยผาคำ

วันที่ 15 ก.ย.64 ที่ อ่างห้วยผาคำ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหารฯ พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2564 ปลูกป่าเพื่อซับ ชะลอการไหลของน้ำอ่างห้วยผาคำ

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เผยว่า สำหรับการปลูกป่า ตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายหน้าดิน ชะลอการไหลของน้ำ ซับน้ำของอ่างห้วยผาคำ เพื่อไม่ให้อ่างห้วยผาคำตื้นเขิน สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้และลดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม ในพื้นที่ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่