(มีคลิป)สูงเม่นเปิดเที่ยวดินแดนอัศจรรย์พระธาตุเอียงเมียงแป้ แบบ New Normal

362
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เวลา 18.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแบบ New Normal ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ณ บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมี นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานว่า บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และปีนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อีกด้วย กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยก่อนเปิดงาน นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะเข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่จะเป็นฐานเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเยี่ยมชม คือ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ไหว้พระในวัดพระหลวง/ไหว้พระธาตุเนิ้ง/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวัดพระหลวง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานยาสมุนไพร ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานข้าวแต๋น ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการทาสีไม้สัก ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการทอผ้า

และได้เชิญชวน นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัด เข้ามาเที่ยวบ้านพระหลวงที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่