เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมใจสร้างศรัทธา “ตักบาตรบนเมก” ทุกเช้าวันพุธ

28
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงรับจำนำเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ประชาชนชุมชนเหมืองแดง ชุมชนชัยมงคล และชุมชนเหมืองหิตพัฒนา สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่ ชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลเมืองแพร่ และคณะศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก) จากนั้นได้รับฟังคติธรรมจากคณะพระสงฆ์วัดหัวข่วง ความว่า “จิตใจที่มีศรัทธา ก็จะทำอะไรในสิ่งที่ดี”