ผู้ว่าแพร่ร่วมกับผู้ว่าฯ 55 จังหวัดรับนโยบายนายกฯผลักดันเมืองน่าเที่ยวจุดพลังเศรษฐกิจไทย

45
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Tourism Hub ของโลกมีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวในภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งการขับเคลื่อนจะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกจังหวัดเมืองน่าเที่ยวทั้ง 55 จังหวัดให้มีความพร้อม อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งมอบประสบการณ์ร้านอาหารและกิจกรรมการท่องเที่ยว