(มีคลิป)สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานน้ำสรงในพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา ณ วัดพระธาตุช่อแฮฯ

31
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

           วันที่ 11 มิ.ย.67 เวลา 08.09   น. ที่ลานพระครูบาศรีวิชัย บริเวณลานจอดรถด้านหน้าวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนา ผู้เป็นประธานการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ ครบ100 ปี( ในปีพ.ศ. 2467 )และวันชาตกาลครบ 146 ปี  โดยพันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) มอบให้นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกล่าวถวายเครื่องสักการะพระครูบาศรีวิชัย และคณะอุบาสก อุบาสิกา นักเรียนรร.เมืองแพร่ ฟ้อนถวายสักการพระครูบาศรีชัย

เวลา 09.39 น.พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระเจดีย์พระครูบาศรีวิชัย อัฐิส่วนที่ 5 ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระครูบาศรีวิชัย  พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)มอบให้นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระครูบาศรีวิชัย พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ธัมมสังคิณีมาติกาปาฐะ และพระโกศัยเจติยารักษ์ ,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่ อัญเชิญน้ำสรงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อสรงน้ำพระเจดีย์พระครูบาศรีวิชัย ซึ่งบรรจุอัฐิส่วนที่ 5 ใน23 ส่วนของพระครูบาศรีวิชัย นักเรียนรร.เมืองแพร่ ลั่นฆ้อง กลองชัย

เวลา 15.09 น พิธีสมโภชรูปหล่อพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย หน้าตัก 3 เมตร สูง 4 เมตร น้ำหนัก 5 ตัน โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีสวดเบิกโดยคณะพระภิกษุสามเณรวัดร่องฟอง