ร.ร.เทพนารี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

55
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จงหวัดแพร่ นำโดย นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพนารี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้จังหวัดแพร่ได้ส่งมอบธงให้ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัย ด้วยการออกกำลังกาย มาปฏิบัติ