อบต.นาจักร นำเกษตรกรดูงานเสริมความรู้

89
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 นายสุนนท์ จิตใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้นำตัวแทนเกษตรตำบลนาจักร และคณะกรรมการศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตรและตัวแทนเกษตรตำบลนาจักรเดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2567  ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการช่างหัวมันพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้นำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป