แพร่เจ๋ง!!1ใน 10 จังหวัดนำร่อง จัดตั้งศูนย์ออกแบบ หรือ TCDC สาขาภูมิภาคแห่งใหม่

50
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหัดแพร่ เปิดเผยว่า เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีกับพี่น้องชาวเมืองแพร่ ที่จังหวัดแพร่ได้รับเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย เชียงราย, แพร่, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, นครราชสีมา, สุรินทร์, ศรีษะเกษ, อุบลราชธานี, ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) สาขาภูมิภาค และขอขอบคุณผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนนักสร้างสรรค์จากกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มแพร่คราฟท์ เปื้อนยิ้มแพร่ ที่ร่วมนำเสนอศักยภาพของจังหวัดแพร่ต่อคณะกรรรมการฯ จนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัด เพื่อจัดตั้งศูนย์ TCDC  ภูมิภาคขึ้นที่ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายชุติเดช กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่ บุคลากร และงบประมาณในการบริหารจัดการ TCDC สาขาภูมิภาค โดย CEA จะสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงสถานที่จัดตั้งและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร และการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับทักษะสร้างสรรค์ของประชาชน ส่งเสริมธุรกิจในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“การจัดตั้งศูนย์ TCDC สาขาภูมิภาคขึ้นในจังหวัดแพร่ จะช่วยเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บนรากฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ให้เข้าถึงองค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคตต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าว