อบต.เวียงทองนำผู้สูงอายุศึกษาดูงานณจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

99
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , ชมกิจกรรม และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง , ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านกร่าง และผู้สูงอายุ จากศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ และเดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเดินทางกลับจังหวัดแพร่

โดยมีนายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในฯ, พนักงานอบต.เวียงทอง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย